Executive recruitment

Hľadáme, oslovujeme a vyberáme kandidátov s pridanou hodnotou. Kompetentných, profesionálnych a úspešných. Nachádzajúcich v práci potešenie a sebarealizáciu. Spriaznených s vašou firemnou kultúrou. Klúčových aj výkonných zamestnancov. Manažérov aj špecialistov.

Assessment & Development

Vyberáme a rozvíjame vašich zamestnancov s ohľadom na ich kompetencie. Posudzujeme ich vhodnosť, definujeme rozvojové potreby a nastavujeme tréningový program. Pomáhame im správne sa realizovať.

Kariérny koučing

Poradíme vám ako dosiahnuť spokojnosť v práci. Budeme vás sprevádzať pri hľadaní si nového pracovného uplatnenia. Zostavíme plán vášho osobného rastu. Budeme pre vás partnerom pri dôležitých kariérnych rozhodnutiach..© 2016 Matching s.r.o.