Lorem ipsum

MATCHING_RGB-1

Lorem ipsum Es Dolor

trolltunga

Výberom executive aj non-executive pozícií sa venujem už takmer tretinu svojho života. Orientujem sa predovšetkým na segmenty výroby, energetiky a obchodu, ale pracovala som aj na projektoch z oblasti logistiky, developerstva a zdravotníctva.

Mám široké skúsenosti s oslovovaním a talentov a lídrov, preto sa cítim komfortne pri obsadzovaní pozície tak výkonného riaditeľa v oblasti retailu ako aj manažéra či senior špecialistu vo výrobe.

 

Na mojej práci ma najviac teší keď vidím, že kandidáti sú pre môjho klienta prínosom a pridanou hodnotou a naopak. Synergia vyplývajúca zo vzájomnej spolupráce ma posúva ďalej. Baví ma prinášať ľuďom nové príležitosti pre ich rozvoj. A prinášať firmám zamestnancov, ktorí prichádzajú s novými riešeniami či už pre stabilizáciu alebo rast.

 

Kultúrny fit vnímam ako jeden z kritických faktorov úspešnosti jednotlivca ako aj celých tímov. Preto je pre mňa kľúčové nazrieť do duše firmy s ktorou spolupracujem (čo do najväčšej miery získať pohľad do vnútra firmy s ktorou spolupracujem) a spoznať jej osobitosti a atmosféru. Spoznať kto ju vedie a udáva jej charakter. Snažím sa identifikovať čo robí môjho klienta unikátnym tak, aby som mohla nájsť kandidátov, ktorí s ním budú pozitívne rezonovať. K tomuto mi napomáhajú nielen skúsenosti, ale aj moje prirodzené nadviazanie na vysokoškolské štúdium psychológie formou aplikácie jej diagnostických metodík.

 

Zaujímam sa o spoluprácu s firmami, ktorých majitelia a vedenie sú ochotní zdieľať a počúvať a ktorí si vážia hodnotu ľudského potenciálu.

 

Svoje poznatky a postrehy k témam venujúcim sa HR a dianí na pracovnom trhu zdieľam s odbornou aj širšou verejnosťou nielen pri osobných stretnutiach, ale aj pravidelným prispievaním do médií.

 

Som dvojnásobnou držiteľkou ocenenia RecruiRank Awards v kategórii Malé personálne agentúry za 2. najlepší výberový proces v rokoch 2013 a 2015. Zároveň som bola finalistkou v kategórii najlepší konzultant v roku 2013. Tieto ocenenia vychádzajú zo spätných väzieb uchádzačov, ktorí sa zúčastnili mnou zastrešeným a vedeným výberovým procesom, a mali tak možnosť si ma “zažiť” priamo a autenticky.

 

Moje pracovné skúsenosti z oblasti HR sa datujú do obdobia VŠ, keď som asistovala na manažérskych tréningoch a diagnostike. Následne som pôsobila v slovenskej aj nadnárodnej personálnej agentúre, v ktorých som sa hlbšie ponorila do problematiky a knowhow recruitmentu a executive search. Spoznala som široké spektrum klientov zo segmentu výroby a obchodu a realizovala zaujímavé regionálne projekty v oblasti  výberov, ale aj Assesment a Development centier. Krátky čas som tiež spoznávala procesy interného HR na pozícii HR Generalist v mediálnej spoločnosti.

 

Svoj voľný čas trávim najradšej so svojimi blízkymi. Rada športujem a chodím do prírody a pomerne veľa času venujem sebarozvoju. Počúvanie hudby, návšteva koncertu alebo divadla sú pre mňa tiež veľmi obľúbenou formou relaxu.

 

 

 

 

 

Zaoberám sa výberom pozícií, ktoré sú pre mojich klientov kľúčové.

 

Transparentnosť a angažovanosť mi pomáhajú v

odhodlanie

spätná väzba

transparentná komunikácia. Snažím sa byť voči všetkým zúčastneným stranám otvorená.

 

Vytváram nové aj neštandardné riešenia.

KONTAKTY

Matching s.r.o.                        ako tel ai.?
Gajova 4, 811 09
Bratislava
IČO: 46 955 976
IČ DPH: SK2023686500